این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
About Conference > Pic Gallery
.: جلسه همایش با حضور دکتر درزی