داوری زود هنگام
به اطلاع نویسندگان گرامی میرساند؛ در راستای همکاری و تسریع در اعلام نتیجه داوری ، پژوهشگران و محققانی که به نتیجه داوری مقاله خود زودتر از زمان مقرر شده نیاز دارند می توانند طبق مراحل زیر اقدام نمایند :
1396/10/04 ادامه مطلب


آغاز به کار وب سایت
«اوست كه شما را از زمين آفريد و آباداني آن را به شما واگذار نمود» (هود/61)
1396/08/24 ادامه مطلب


  معرفی همایش
با توجه به روند رشد جمعیت، تامین امنیت آب برای همه بخش ها که دسترسی منظم به آب کافی و با کیفیت بالا برای برقراری زندگی پویا و سالم است،یکی از مهمترین چالش های پیش روی جوامع بشری است. امنیت کیفی و کمی منابع آب متاثر از عوامل متعددی از جمله راندمان های پایین سیستم های آبیاری،کارایی نامناسب شبکه های آبیاری و زهکشی مدیریت ضعیف مصرف نهاده های کشاورزی، سیستم های نامطلوب جمع آوری و دفع پساب ها، تغییر اقلیم، عدم توجه مناسب به مسایل فرهنگی و اجتماعی، و از همه مهمتر، سیاست های خرد و کلان مرتبط با مدیریت آب در بخش های مختلف می باشد. این در حالی است که آسیب پذیری محیط زیست چه در بعد انسانی و اجتماعی و چه در بعد طبیعی آن، روز به روز در حال افزایش است. 
نظر به رابطه پیچیده منابع طبیعی و کیفیت اکوسیستمها و اهمیت کیفیت اکوسیستم ها و بهبود فرصت های اقتصادی به عنوان عناصر دوگانه پایداری جهانی، شناخت بهتر این عوامل امری ضروری در راستای اتخاذ سیاست های دوست دار محیط زیست و متضمن توسعه پایدار می باشد. علاوه براین، به دلیل افزایش فشار تغییر اقلیم بر منابع آب و با توجه به این که افزایش رقابت برای منابع آب در حال تبدیل به یک چالش اساسی برای تولید غذا است، اتخاذ تدابیر مناسب برای حفاظت کمی و کیفی این منابع ضروری است. در این راستا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اقدام به برگزاری اولین همایش ملی "راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی" در تاریخ های ١٢ و ١٣ اردیبهشت ١٣٩٧ نموده است. 
 
  محورهای همایش
 مدیریت کمی و کیفی آب کشاورزی در شرایط تغییر اقلیم
- مدیریت نهاده های شیمیایی کشاورزی و تولید پایدار
- آثار زیست محیطی شبکه های آبیاری و زهکشی 
- سازه های آبی و چالش های زیست محیطی 
- استفاده از آبهای نامتعارف و چالش های زیست محیطی
-  کاربرد فناوری های نوین در مدیریت و کنترل آلاینده ها
- ارتقای پایداری اکوسیستم های آبی
- نقش مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب
- استفاده از روش های سبز برای تصفیه پساب ها
- استفاده از مفاهیم و روش های نوین مانند آب مجازی، ردپای آب و غیره برای مقابله با تهدیدهای نوظهور در بخش های کشاورزی و  محیط زیست
- نقش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دستیابی به امنیت آب
 
تاریخ های مهم
🔘مهلت ارسال اصل مقالات ۲۰ اسفند ماه
🔘نتیجه داوری ۲۵ فروردین 
🔘۲ اردیبهشت مهلت ثبت نام
🔘۱۲ و ۱۳ اردیبهشت تاریخ برگزاری همایش
 
دبیرخانه کنفرانس
آدرس دبیر خانه:
مازندران- ساری- کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- دانشکده مهندسی زراعی
کد پستی: 68984-48181
تلفن تماس: 33687560-011
تا همایش ...

098
برگزار کنندگان
حامیان