این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
Home > محورهای همایش
.: محورهای همایش

-ارزیابی برنامه ­های توسعه و اقتصاد مقاومتی از نظر منابع آب، کشاورزی و محیط زیست

-نقش فعالیت­ های فرهنگی و اجتماعی در دستیابی به امنیت آب و غذا
-حکمرانی و سیاست­ گذاری در بخش ­های آب و محیط زیست

-کاربرد آب مجازی و ردپای آب در مدیریت منابع آب

-آثار زیست محیطی شبکه­های آبیاری و زهکشی

-استفاده از روش­ های سبز برای تصفیه پساب­ ها

-نقش مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب

-مدیریت نهاده­های کشاورزی و تولید پایدار

-تغییر اقلیم و پایداری منابع آب و خاک

-پایداری اکوسیستم­های آبی

-مدیریت و کنترل آلاینده­ها

-مدیریت کمی و کیفی آب

-آب و آمایش سرزمین

-آب های نامتعارف