این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
Home > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی

قابل توجه دانشجویان و کارشناسان محترم

 

 

دبیرخانه همایش در نظر دارد جهت ارتقا فنی و علمی، اقدام به برگزاری کارگاه شبیه سازی کیفی آب سطحی با استفاده از مدل Qual2kw بپردازد. زمان برگزاری کارگاه روز سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 همزمان با دومین روز همایش می باشد.

 - هزینه حضور در کارگاه سه ساعته: 300000 ریال برای دانشجویان و کارشناسان دارای مقاله و 500000 ریال برای شرکت کنندگان آزاد می باشد.

- پس از واریز وجه به حساب (بانک تجارت)، 968083244 به نام دانشکده مهندسی زراعی تصویر اسکن آن را به ایمیل همایش ارسال کنید.


- کارگاه در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان (حداقل 7 نفر) برگزار خواهد شد و در صورت لغو کارگاه هزینه آن بازگردانده می شود.