این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برگزاری کارگاه ها
برگزاری کارگاه های جنبی در جهت ارتقا سطح علمی پژوهشگران

قابل توجه دانشجویان و کارشناسان محترم

دبیرخانه همایش در نظر دارد جهت ارتقا فنی و علمی، اقدام به برگزاری کارگاه­های تخصصی برای گرایش­های متفاوت نماید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر به سربرگ کارگاه مراجعه فرمایید.
کارگاه­ها شامل:                 
تحلیل حسابداری آب حوضه های آبریز با استفاده از رویکرد مدلسازی جامع با مدل SWAT
دکتر دلاور
شبیه سازی سیلاب شهری با استفاده از مدل SWMM
دکتر فضل اولی
روش شناسی کاهش مخاطرات زیست محیطی کشاورزی فاریاب با استفاده از مدل HYDRUS
دکتر کاراندیش
شبیه‌سازی کیفی آب‌سطحی با استفاده ازمدل Qual2kw


back2018-03-14Voting is0 time