این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید مهلت ارسال مقالات
به اطلاع می‌رساند نظر به استقبال پژوهشگران و درخواست‌های مکرری که به دبیرخانه همایش رسیده است مهلت ارسال مقاله به دبیرخانه اولین همایش راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش‌های زیست‌محیطی تا روز ۳۱ فروردین 1397 تمدید گردید.

با سلام و احترام

 

به اطلاع می‌رساند نظر به استقبال پژوهشگران و درخواست‌های مکرری که به دبیرخانه همایش رسیده است مهلت ارسال مقاله به دبیرخانه اولین همایش راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش‌های زیست‌محیطی تا روز ۳۱ فروردین 1397 تمدید گردید.

خواهشمند است ضمن توجه به زمانبندی، مقالات را در فرصت مقتضی ارسال نمایید تا فرآیند داوری در زمان مقرر انجام شود.

- نتیجه داوری ۳ اردیبهشت

- ۵ اردیبهشت مهلت ثبت نام

- 10 و11اردیبهشت تاریخ برگزاری همایش

- هزینه مقاله دانشجویی ۱۰۰ هزارتومان (هزینه مقاله دوم و سوم به ترتیب ۷۵ و ۵۰ هزارتومان)

- هزینه مقاله آزاد ۱۵۰ هزار تومان (هزینه مقاله دوم و سوم به ترتیب ۱۲۵ و ۱۰۰ هزارتومان)

می باشد.

 


back2018-04-09Voting is0 time