این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پذیرش تمامی مقالات در Cilivica و ISC
پذیرش تمامی مقالات در Cilivica و ISC

به اطلاع پژوهشگران عزیز میرساند که بر اساس تفاهم نامه منعقد شده تمامی مقالات پذیرفته شده در همایش «راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش­های زیست محیطی» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) و پایگاه مرجع دانشCIVILICA(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور) ثبت میگردد.


back2018-02-10Voting is3 time