این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات تا بیستم فروردین 1397 تمدید شد.

با سلام و احترام

به اطلاع میرساند نظر به استقبال پژوهشگران و درخواستهای مکرری که به دبیرخانه همایش رسیده است مهلت ارسال مقاله به دبیرخانه اولین همایش راهبردهای مدیریت منابع آب و چالشهای زیست محیطی تا روز بیستم فروردین 1397 تمدید گردید.
خواهشمند است ضمن توجه به زمانبندی، مقالات را در فرصت مقتضی ارسال نمایید تا فرآیند داوری در زمان مقرر انجام شود.
با سپاسback2018-03-11Voting is4 time