این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پرداخت هزینه ارسال مقالات
با سلام خدمت تمامی پژوهشگران؛ به اطلاع می­رساند تا تاریخ 1397/2/5 نسبت به واریز وجه به شماره حساب 968083244 بانک تجارت به نام درآمدهای دانشکده مهندسی زراعی مطابق با جدول ذیل اقدام فرمایید

با سلام خدمت تمامی پژوهشگران؛ به اطلاع می­رساند تا تاریخ 1397/2/5 نسبت به واریز وجه به شماره حساب 968083244 بانک تجارت به نام درآمدهای دانشکده مهندسی زراعی مطابق با جدول ذیل اقدام فرمایید.
 
دانشجویی
آزاد
مقاله اول
1000000
1500000
مقاله دوم
750000
1250000
مقاله سوم و بیشتر
500000
1000000
لطفا پس از واریز وجه فیش واریزی را به ایمیل همایش به نشانی wrec@sanru.ac.ir و یا تلگرام همایش 09307090045 ارسال فرمایید.


back2018-04-17Voting is3 time