این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 معاون سیاسی وزارت امور خارجه با موضوع دیپلماسی آب، به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان اظهار داشتند: "در دهه اخیر به علت تغییرات اقلیمی صورت گرفته در منطقه خاورمیانه،  همسایگان ایران نیز با بحران آب و چالش­های مربوطه روبرو هستند که تبعات سیاسی و اجتماعی و امنیتی متعددی را با خود به همراه دارد. در رابطه با بحران آب باید آگاهی­سازی­های عمومی تقویت شود و راهکارهای مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

جهت تامین نیازهای مصرفی کشور دو مقوله­ی مدیریت منابع آب و تامین و انتقال آب از اهمیت برخوردار می­باشد که به نظر ایشان سهم مدیریت منابع، سهم مهم­تری در تامین منابع آبی داشته و تامین و انتقال آب در مرحله­ی بعد قرار دارد. دکتر عراقچی افزودند در رابطه با مدیریت منابع آب باید با توجه به موجودیت این منابع، مدیریت لازم در مصرف آب در بخش شرب، کشاورزی و صنعت انجام شود. در این راستا باید آمایش سرزمینی با توجه به موقعیت مناطق مختلف کشور و شرایط اقلیمی آنها انجام شود و حتی نیاز به تغییر برخی الگوهای زندگی، الگوهای کشاورزی و الگوهای صنعتی در کشور می­باشد. در شرایطی که جمعیت افزایش می­یابد و به علت تغییر اقلیم تبخیر و تعرق افزایش یافته است باید راهکارهای اجرایی جهت حفظ همین مقدار از نزولات جوی در کشور نظیر عدم ایجاد صنایع در مناطق کم­آب، اجرای الگوهای موجود، برخورد با قانون­شکنان حوزه­ی آب، استفاده از روشهای نوین جهت بهینه سازی مصرف آب، جلوگیری از هدررفت آب در مراحل مختلف مانند انتقال آب، انجام شود. ایشان در ادامه با بیان اینکه مدیریت منابع آبی مشترک با کشورهای همسایه در حوزه تامین و انتقال آب مساله­ای بسیار پیچیده می­باشد افزود در وزارت امور خارجه بخش­هایی برای برقراری ارتباط با دانشگاه­های داخلی و خارجی ایجاد شده تا ضمن بررسی تجارب کشورهای دیگر به راهکارهایی مناسب در حل بحران کم آبی کشورمان دست یابند. رودخانه­ های هیرمند و اروند، هریرود، دریای مازندران جزء منابع مرزی و مشترک ایران با کشورهای مختلف همسایه می­باشد که منجر به ایجاد منازعه های بین­المللی می شود اما بهترین راه حل، تبدیل موضوع آب به موضوعی جهت همکاری با دیگر کشورها میباشد.

همچنین ایشان با بیان این نکته که کل کشورهای خاورمیانه با بحران تغییر اقلیم و کم آبی روبرو هستند و بالتبع هر کشوری سعی در استفاده بهینه از منابع آبی خود دارد افزودند که تنها انتظار تامین آب از دیگر کشورها منطقی نمی­باشد. کشت فراسرزمینی مثل کاشت گیاهان آب بر در کشورهای پر آب و انتقال آن به داخل از راهکارهای پیشرو می­باشد که تا کنون موفقیت آمیز نبوده است. همچنین بایسته است که کشور ما بر اساس شاخص آب مجازی به تجارت کالا بپردازد که اساس آن میزان کل آب مصرفی گیاه می­باشد. در رابطه با تولید گیاهان استراتژیک شاید توجه به میزان آب وارداتی و صادراتی گیاهان مختلف منجر به تغییر دیدگاه در نوع محصولات استراتژیک گردد و میزان آب مربوطه ذخیره گردد. در انتها نیز با ذکر اهمیت فرهنگسازی عمومی برای حفظ منابع آبی و زیست محیطی، اهمیت استفاده مناسب از آب را از هر زمانی برای کشور بیشتر دانستند."

back2018-04-30Voting is0 time