این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 

ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و خوش­آمدگویی به مهمانان همایش و تشکر از انجمن برگزار کننده­ی همایش ابراز امیدواری کردند که در انتهای همایش به جمع­بندی مناسب در رابطه با مدیریت منابع آبی برسند. ریاست محترم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران افزودند دانشگاه این توانایی را دارد که در بهینه کردن منابع آبی و ایجاد محیط زیستی سالم با توجه به امکانات دانشگاه مساعدت لازم را به عمل آورد. back2018-04-30Voting is0 time