این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 رییس اداره دیپلماسی آب وزارت امور خارجه با اشاره به احادیثی از بزرگان دین اسلام، درباره اهمیت تجارت آب مجازی در مدیریت جامع منابع آب سخنرانی کردند. آقای کلانتری اظهار داشتند:" 3/2 جمعیت مواجه با معضل نگرانی های آبی و 8/1 میلیارد نفر از جمعیت جهان مواجه با کمبود مطلق آب است. پیش بینی می شود با سه برابر شدن مصارف انسانی آب طی 30 سال آینده، 40 درصد جمعیت جهان مواجه با بحران کم آبی شوند. افزایش جمعیت، توسعه­ی کشاورزی، پایین بودن بهره­وری آب از علل کمبود آب در ایران می­باشد. ساماندهی تجارت کشور بر اساس داشته­های منابع آبی و تجارت آب مجازی باعث توجه به استفاده اقتصادی از آب در کنار بهره­وری، ابزاری ضروری در محاسبه آب واقعی استفاده شده در یک کشور است. در این راستا باید مشکلات ملی و شرایط منطقه­ای در نظر گرفته شود و اجرای آن آرام، تدریجی و واقع­بینانه باشد.back2018-04-30Voting is0 time