این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با اشاره به مشکلات آب کشور، افزایش فعالیت­های هدفمند دانشگاه ها در رابطه با این موضوع مهم را خواستار شدند. مهندس شریعتمدار اظهار داشتند از 50 سال پیش تاکنون بر اساس استفاده وسیع از منابع طبیعی، رویه گسترش و توسعه­ی کشاورزی بدون تفکر بر تبعات آن در پیش گرفته شد. سوال اینجاست آیا میتوان با این خشکسالی مبارزه کرد؟ پاسخ آن روشن است به علت حفظ تمدن و فرهنگ ایرانی و حفظ امنیت کشور باید این مشکل و بحران حل شود. از آنجا که کارشناسان معتقدند با سرانه 1000 مترمکعب می توان امنیت غذایی کشور را تامین کرد، با افزایش بهره­وری از مزارع این امر ممکن است همان طور که در سال 95 سطح زیر کشت چغندرقند در کشور از 170000 هکتار به 110000 هکتار رسید اما بیشترین مقدار تولید کشور در طول تاریخ آن بدست آمد. بهره وری این محصول از 220 به 600 گرم بر لیتر ارتقا یافت و طبق پیش بینی کارشناسان، کشور در سال 98 از واردات شکر بی نیاز خواهد بود. در این راستا، اتاق بازرگانی تمام تلاش خود را برای بهره وری از منابع آبی با پیشنهاد طرح ها و پروژه هایی در جهت توسعه پایدار انجام داده است.back2018-04-30Voting is1 time