این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران از عدم حمایت های قانونی از سازمان محیط زیست و صیانت از رودخانه ها در سطح کلان کشور سخن گفت. ایشان با بیان اینکه زباله های شهری، شیرابه های صنعتی و بهداشتی باعث آلودگی آبهای سطحی می شوند اظهار داشت به عنوان مثال احداث سد هراز و دفن زباله ها در اطراف آن و نفوذ شیرابه های آن به مخزن سد، و فشارهای موجود هنگام طراحی و اجرای آن بر سازمان، نمونه ای از محدودیتهای موجود می باشد. مهندس ابراهیمی کارنامی کشت دوم برنج در زمان اوج تبخیر و تعرق و آتش زدن مزارع پس از برداشت محصول را مورد نقد قرار گرفت و عنوان کرد که باید توجه شود که سازمان محیط زیست به عنوان یک سازمان نظارتی است نه سازمان اجرایی و باید به نظارت نهاد ها و پروژه ها بپردازد. ایشان در پایان سخنرانی اظهار داشت که استان مازندران نیازمند سایتی جهت بازیافت زباله ها و تصفیه فاضلابها می باشد. back2018-04-30Voting is0 time