این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 در این همایش، مهندس محمد اسلامی در رابطه با چالش ­های پیش روی منابع آبی به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان بیان داشتند که محیط زیست میراث گذشتگان برای ما بوده و ما هم باید امانتدار آیندگان باشیم تا آنان از محیط و منابع طبیعی سالم و پاک برخوردار باشند. هدف از انجام پژوهش­ها در کشور باید ناشی از دغدغه­های اجتماعی کشور باشد تا بتواند با ارائه­ی راهکارهای مناسب از بروز چالش­هایی چون بحران آب، ورود ریزگردها، تغییرات اقلیمی و .... که باعث ایجاد ناامنی­های مربوطه می­شود جلوگیری شود. ایشان افزودند که مدیریت یکپارچه در استان با هدف توسعه­ی پایدار مازندران از الویت­های مسئولین ذیربط می­باشد. استاندار مازندران بخش آب، کشاورزی، محیط زیست را نیازمند توجه ویژه­ی مسئولان دانستند و اظهار داشتند که مصرف بی­رویه سموم در بخش کشاورزی، باعث ایجاد آلودگی­های خاک و آب و به خطر انداختن سیکل زندگی موجودات شده که باید با برنامه­هایی مدون کنترل شود.back2018-04-30Voting is0 time